تماس با ما :

آدرس :میدان ولی عصر، بلوار کشاورز خیابان حجاب پشت خانه والیبال  هیأت پینگ پنگ استان تهران

تلفن: 88993141                                  فکس: 88993121

           ایمیل: contact@tehranpingpong.com 
  ارتباط با مسئولین ...
نام و نام خانوادگی یا شرکت :  
آدرس پست اکترونیکی :    
تلفن :    
نظـــــــر شما :  

  |