بازگشت
     
عنوان خبر معرفی نفرات برتروبازیکن اخلاق هفته چهل و سوم مسابقات هفتگی تنیس روی میز استان تهران
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۹/۲۴
ساعت خبر :23:53
شرح خبر :
رقابت های تنیس روی میز هفتگی استان تهران که چند هفته ای می شود با شرایط جدید(افزایش رده های سنی و جوایز) درخانه تنیس روی میز استان تهران درحال برگزاری است امروز جمعه بیست و چهارم آذرماه هفته چهل و سوم خود را پشت سرگذاشت و نفرات برتر سه رده سنی و همچنین مرد اخلاق معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند. به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میز استان تهران دررده سنی آینده سازان عنوان اول و مقام قهرمانی به محمد حسین داداشی و محمدرضا نشاطی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند. دررده سنی آینده سازان همچنین آریان کشاورزی و عرفان سلیمی توانستند عنوان سوم مشترک این هفته را به خود اختصاص دهند اما دررده سنی نوجوانان مقام اول و عنوان قهرمانی به امیر عباس جواد وزین ومحمد امین شیری برسکوی دوم قرارگرفت. دراین هفته عنوان سوم مشترک رده سنی نوجوانان به محمدحسین بهرامی و علیرضا رودکی رسید. همچنین رده های پنجم تا هشتم هم به ترتیب به حسین علیزاده،سیدعلی میرحسینی،امیر مهدی کشاورزی وامیر عباس الهیان رسید سرانجام دررده سنی بزرگسالان مقام اول ازآن مهدی سرحدی شد و عنوان دوم را مهدی معدن کن به خود اختصاص داد. درهفته چهل و سوم رده بزرگسالان مسابقات استان تهران ،علیرضا اسد خانی وعلی نظری توانستند مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دهند و این درحالی است که حسین زندش،میلاد بنده ای،پویا دلواری واحسان شفره هم به ترتیب دررده های پنجم تاهشتم قرار گرفتند ضمن اینکه همانطورازقبل اعلام شده بود ازاین هفته ورزشکار برتراخلاق این رقابت ها هم اعلام شدو دراولین مرتبه و درهفته چهل و سوم عنوان مرد اخلاق درهفته چهل و سوم به احمد داماد رسید تا این ورزشکار جایزه خود را ازهیات تنیس روی میز استان تهران دریافت کند