بازگشت
     
عنوان خبر پیام تشکرریاست هیات تنیس روی میز استان تهران ازحضور پیشکسوتان گرانقدر این رشته درمراسم تجلیل از استاد محمد حمزه پور
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱۰/۹
ساعت خبر :21:45
شرح خبر :
بعد از حضور پرشور و دلگرم کننده پیشکسوتان ارزنده تنیس روی میز درمراسم تجلیل از استاد محمد حمزه پور و همچنین حضور درمسابقات رده های سنی چهارگانه پیشکسوتان درخانه تنیس روی میز استان تهران،ریاست هیات تنیس روی میزاستان تهران با صدور پیامی ازحضوردلگرم کننده این عزیزان تقدیرو تشکر کرد.به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میزاستان تهران درمتن پیام حمید رضا صابری آمده است: بسمه تعالی پیرو سیاست های هیات تنیس روی میزاستان تهران درراه تکریم و گرامیداشت بزرگان وموسپیدان گرانقدر این رشته ،باردیگر به لطف خداوند منان فرصتی دست داد تا برای یکی دیگر از بزرگمردان و پیشکسوتان تنیس روی میز مراسم تجلیلی صورت گیرد. مراسم باشکوه تجلیل از استاد محمد حمزه پور پیشکسوت وقهرمان ملی تنیس روی میز انجام نمی شد مگر با حضور پرشور شما پیشکسوتان گرانقدر که مارا درهرچه بهتربرگزارشدن این مراسم یاری کردید و همین حضورپورشوراین استخوان خرد کرده های ورزش کشوراست که این دلگرمی را درماایجاد می کند تا قدم هایمان را دراین راه به لطف خداوند منان و حضور گرم شما پیشکسوتان گرانقدر و بلندمرتبه ،محکم تراز قبل برداریم باتشکر حمیدرضاصابری