بازگشت
     
عنوان خبر آئین نامه مسابقات انتخابی و رده بندی بزرگسالان استان تهران سال 1397
تاریخ خبر : 1397/03/20
ساعت خبر :08:30
شرح خبر :
مسابقات انتخابی و رده بندی بزرگسالان استان تهران سال 1397توسط هیأت تنیس روی میز استان تهران با شرایط سنی آزاد برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میز استان تهران این مسابقات درتاریخ پنج شنبه مورخ 97/3/31 درخانه تنیس روی میز واقع درخیابان حجاب برگزار خواهد شد. ساعت شروع این رقابت ها 9 صبح خواهد بود. مهلت اعلام آمادگی و ثبت نام برای حضور دراین رقابت ها هم ازروز یکشنبه مورخ 97/3/20 لغایت سه شنبه مورخ 97/3/29 خواهد بود.مبلغ ورودی این مسابقات هم 300هزار ریال است.