بازگشت
     
عنوان خبر کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3 سال 1396 - کلاس خانم مقیمیان
تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۸/۲۶
ساعت خبر :14:13
شرح خبر :

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3  خانم مقیمیان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

منا ارشدی پور

 

A

 

21/05/1396

 

2

 

عطیه لک

 

A

 

21/05/1396

 

3

 

دریا مرادی دشت

 

A

 

21/05/1396

 

4

 

آزاده رضایی

 

A

 

21/05/1396

 

5

 

منصوره مرشد حسن

 

A

 

21/05/1396

 

6

 

المیرا سادات بهشید

 

A

 

21/05/1396

 

7

 

مائده سلامت قمصری

 

A

 

21/05/1396

 

8

 

سعیده ملاطائفه

 

B

 

21/05/1396

 

9

 

سیده لیلا مصطفایی

 

B

 

21/05/1396

 

10

 

آزاده الوانی

 

B

 

21/05/1396

 

11

 

رقیه حسن نیا ضیا بری

 

B

 

21/05/1396

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.