بازگشت
     
عنوان خبر لیست کلیه کارتهای داوری و مربیگری موجود در هیأت
تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۶/۱
ساعت خبر :14:08
شرح خبر :

کارتهای صادر شده داوری درجه 1 و 2 و 3 آقایان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 1

 

درجه 2

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

سیدمهدی اعلایی ورکی

 

 

 

*

 

15/10/1389

 

2

 

علی اکبر خسروی همپا

 

 

 

*

 

25/10/1393

 

3

 

احمد ترک

 

 

 

*

 

14/12/1391

 

4

 

حسینعلی لامع

 

 

 

*

 

14/12/1391

 

5

 

علیرضا لاری

 

 

 

*

 

14/12/1391

 

6

 

جمشید آشفته

 

 

 

*

 

19/7/1392

 

7

 

مصطفی شورورزی

 

 

 

*

 

19/7/1392

 

8

 

عباس جهان دیده

 

 

 

*

 

19/7/1392

 

9

 

حسن حیدریان

 

 

 

*

 

19/7/1392

 

10

 

محمد خزایی

 

 

 

*

 

19/7/1392

 

11

 

علیرضا معتمدی نصر

 

 

 

*

 

2/5/1393

 

12

 

سعید سلطانی

 

 

 

*

 

2/5/1393

 

13

 

فردین رستمی

 

*

 

 

 

19/7/1392

 

14

 

پژمان محمدنیا جنید

 

 

 

*

 

2/5/1393

 

15

 

سید مرتضی دهقان نیری

 

 

 

*

 

6/11/1393

 

16

 

حامد کریم پور

 

 

 

*

 

29/11/1387

 

 

کارتهای صادر شده داوری درجه 1 و 2 و 3 بانوان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 1

 

درجه 2

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

الناز طالبی کلخوران

 

 

 

*

 

3/9/1386

 

2

 

مریم رافع

 

 

*

 

 

4/6/1388

 

3

 

مونا نصیری

 

 

*

 

 

3/12/1390

 

4

 

شهلا صادقی مراد

 

 

*

 

 

3/12/1390

 

5

 

عزت حکیم الهی

 

 

*

 

 

3/12/1390

 

6

 

لیلا آقایارلو

 

 

*

 

 

3/12/1390

 

7

 

محبوبه عابدی نیا

 

*

 

 

 

15/7/1392

 

8

 

طیبه حسنی

 

 

*

 

 

3/12/1390

 

9

 

فهیمه عاشورلو

 

 

 

*

 

30/2/1391

 

10

 

حمیده خداویردی

 

 

 

*

 

30/2/1391

 

11

 

زیبا اقلیما

 

 

 

*

 

30/2/1391

 

12

 

مریم سربلوکی

 

 

 

*

 

30/2/1391

 

13

 

مهناز احمر

 

 

 

*

 

30/2/1391

 

14

 

مرضیه نادی مشکان

 

 

 

*

 

5/3/1391

 

15

 

اعظم بنده خدا

 

 

 

*

 

5/3/1391

 

16

 

فائزه محمدی

 

 

 

*

 

5/3/1391

 

17

 

مهناز یمینی

 

 

 

*

 

5/3/1391

 

18

 

مینا شهامت نژاد

 

 

 

*

 

5/3/1391

 

19

 

شیرین درخشان بژد

 

 

 

*

 

28/8/1391

 

20

 

فاطمه خان نازی

 

 

 

*

 

28/8/1391

 

21

 

صدیقه سپهری

 

 

 

*

 

28/8/1391

 

22

 

مائده کلبادی نژاد

 

 

*

 

 

22/10/1391

 

23

 

فاطمه احمدی

 

 

 

*

 

18/12/1391

 

24

 

پروین امیری

 

 

 

*

 

18/12/1391

 

25

 

زیبا خشامن

 

 

 

*

 

18/12/1391

 

26

 

زینب عسگری نژاد

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

27

 

مهسا صادقی نژاد

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

28

 

سمیرا رجب بلوکات

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

29

 

عارفه پورتوکل

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

30

 

روزیتا محمدی

 

 

 

*

 

13/3/1387

 

31

 

سیما محمودی نیری

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

32

 

نسیبه همه زاده سپهوند

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

33

 

زهرا فتح آبادی

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

34

 

فرشته قبادی

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

35

 

فاطمه خادمی

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

36

 

رزا قوام بختیار

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

37

 

ماندانا حیدری

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

38

 

آرزو طیاری آشتیانی

 

 

 

*

 

30/4/1393

 

39

 

سودابه محمدپور قمری

 

 

 

*

 

20/9/1384

 

40

 

سارا خلیل زاده

 

 

 

*

 

25/10/1393

 

41

 

مرجان محمودی شهربابکی

 

 

 

*

 

25/10/1393

 

42

 

پوران رفیعی جلگه

 

 

 

*

 

3/9/1386

 

43

 

فاطمه عسگریان

 

 

*

 

 

22/10/1391

 

44

 

فرشته اجلی

 

 

 

*

 

4/4/1387

 

45

 

فاطمه صفائی کوچکسرائی

 

 

 

*

 

8/10/1388

 

 

 

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 1 و 2 و 3 آقایان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 1

 

درجه 2

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

مجتبی عبدالحسینی

 

 

*

 

 

3/9/1391

 

2

 

رحمان نجف قلی زاده

 

 

 

*

 

28/7/1391

 

3

 

علی بدیع

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

4

 

اصغر آزادی

 

 

 

*

 

29/6/1392

 

5

 

وحید دهقانپور بنائی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

6

 

قدرت الله محمدپور آزاد

 

 

 

*

 

11/5/1393

 

7

 

حسن اکبری نیا

 

 

 

*

 

11/5/1393

 

8

 

سعید پور ویردی

 

 

 

*

 

11/5/1393

 

9

 

محمد خزائی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

10

 

حسینعلی مقامی

 

 

*

 

 

3/9/1391

 

11

 

مجید خطی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

12

 

مجتبی ایران پور

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

13

 

سعید فولادی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

14

 

سعید رزاقی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

15

 

حامد بیات

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

16

 

امید نوروزی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

17

 

پدرام حیدری ایروانی

 

 

 

*

 

20/11/1393

 

 

 

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 1 و 2 و 3 بانوان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 1

 

درجه 2

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

سمیه شمس

 

 

 

*

 

23/6/1387

 

2

 

زینب ماموسی

 

 

 

*

 

16/3/1388

 

3

 

طاهره طاهری مورچه خورتی

 

*

 

 

 

1/7/1388

 

4

 

فدار صائمی فرد

 

 

 

*

 

29/11/1389

 

5

 

زهرا دنیوی

 

 

 

*

 

9/10/1390

 

6

 

ساره کرمانشاهی

 

 

 

*

 

1/1/1390

 

7

 

فاطمه کاظمی

 

 

*

 

 

30/11/1390

 

8

 

مائده کلبادی نژاد

 

 

*

 

 

22/10/1391

 

9

 

فاطمه احمدی

 

 

 

*

 

10/12/1391

 

10

 

سحر زارع نیستانک

 

 

 

*

 

10/12/1391

 

11

 

زهرا چاوشی

 

 

*

 

 

11/12/1387

 

12

 

سهیلا تقی پور

 

 

*

 

 

16/9/1391

 

13

 

آمنه عبدالهی

 

 

*

 

 

16/9/1391

 

14

 

فریبا زاهدی

 

 

*

 

 

16/9/1391

 

15

 

بهاره صمدی

 

 

 

*

 

22/6/1392

 

16

 

آزیتا شهپر توفیق

 

 

 

*

 

22/6/1392

 

17

 

عارفه پور توکل

 

 

 

*

 

22/6/1392

 

18

 

نوشین اسدی

 

 

 

*

 

18/5/1393

 

19

 

فرشته قبادی

 

 

 

*

 

18/5/1393

 

20

 

معصومه قاسمی

 

 

 

*

 

23/6/1387

 

21

 

هانیه سرداقی

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

22

 

فرزانه گروئی

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

23

 

زهرا فتحی رضایی

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

24

 

فاطمه کاظمی

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

25

 

رقیه حیدری مقدم

 

 

 

*

 

14/3/1388

 

26

 

سوره شادزاویه

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

27

 

ویدا نادعلیان

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

28

 

فائزه قجاوند

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

29

 

زینب هلالات

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

30

 

حمیده اسمعیلی

 

 

 

*

 

23/3/1393

 

31

 

سارا خلیل زاده

 

 

 

*

 

17/10/1393

 

32

 

ندا خرسندی

 

 

 

*

 

18/5/1393

 

33

 

منیره احمدی اردکانی

 

 

 

*

 

30/3/1387

 

34

 

مریم محمودی

 

 

 

*

 

30/3/1387

 

35

 

فائزه محمدی

 

 

 

*

 

5/12/1391

 

36

 

سعیده خالقی

 

 

 

*

 

23/3/1393

 

37

 

شادی خسروی

 

 

 

*

 

10/3/1391

 

38

 

محدثه محمدی تبار

 

 

 

*

 

11/12/1391

 

لطفا هرچه سریعتر جهت دریافت کارت خود به هیأت مراجعه نمائید.