بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده داوری درجه 2 بانوان کلاس خانم میربابایی
تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۹/۲۵
ساعت خبر :15:47
شرح خبر :

کارتهای صادر شده داوری درجه 2 خانم میربابایی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 2

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

مرضیه کرمی بلیلی

 

*

 

09/04/95

 

2

 

کبری فرد

 

*

 

09/04/95

 

3

 

الهام امجدی

 

*

 

09/04/95

 

4

 

مریم جعفری

 

*

 

09/04/95

 

5

 

فریبا حیدریان

 

*

 

09/04/95

 

6

 

پگاه موسی زاده

 

*

 

09/04/95

 

7

 

یاسمن یراقچی

 

*

 

09/04/95

 

8

 

سیما محمد خان بیگی

 

*

 

09/04/95

 

9

 

فاطمه دادمرزی

 

*

 

09/04/95

 

10

 

نرگس رحمتی

 

*

 

09/04/95

 

11

 

شرمینه کریمی طرارانی

 

*

 

09/04/95

 

12

 

هنگامه پارسا ضیابری

 

*

 

09/04/95

 

13

 

مریم صبافر

 

*

 

09/04/95

 

14

 

فریبا دلال زاده

 

*

 

09/04/95

 

15

 

الهه صفایی

 

*

 

09/04/95

 

16

 

اکرم کاویانی

 

*

 

09/04/95

 

17

 

زهرا حیدریان

 

*

 

09/04/95

 

18

 

ملک تاج فرجام

 

*

 

09/04/95

 

19

 

فاطمه جالو

 

*

 

09/04/95

 

20

 

فاطمه رضا خان

 

*

 

09/04/95

 

21

 

خدیجه بشیری

 

*

 

09/04/95

 

22

 

ثریا مرادی تفرشی

 

*

 

09/04/95

 

23

 

شقایق جعفرپور

 

*

 

09/04/95

 

24

 

سیده میترا هاشمی

 

*

 

09/04/95

 

25

 

سمیه ناصریان

 

*

 

09/04/95

 

26

 

مریم دانش پور

 

*

 

09/04/95

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.