بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده مربیگری درجه 2 بانوان کلاس خانم رجبیان
تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۹/۲۵
ساعت خبر :15:53
شرح خبر :

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 2 خانم رجبیان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 2

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

خدیجه بشیری

 

*

 

08/06/94

 

2

 

مائده کاردگر

 

*

 

08/06/94

 

3

 

میترا ثریا

 

*

 

08/06/94

 

4

 

لیلا قاسم تبار

 

*

 

08/06/94

 

5

 

عسل کوشا

 

*

 

08/06/94

 

6

 

غزال حمید بهنام

 

*

 

08/06/94

 

7

 

خدیجه هنرمند

 

*

 

08/06/94

 

8

 

مهرناز محضری

 

*

 

08/06/94

 

9

 

نادیا نارونی

 

*

 

08/06/94

 

10

 

هما پروانه تفرشی

 

*

 

08/06/94

 

11

 

مهین شفیعی

 

*

 

08/06/94

 

12

 

حمیده صادقی کیوی

 

*

 

08/06/94

 

13

 

آتوسا رسولی

 

*

 

08/06/94

 

14

 

اکرم فراهانی

 

*

 

08/06/94

 

15

 

ثریا مرادی تفرشی

 

*

 

08/06/94

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.