بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده مربیگری درجه 2 آقایان کلاس آقای بهلولی
تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۹/۲۵
ساعت خبر :15:55
شرح خبر :

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 2  آقای بهلولی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 2

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

بهنوش زندیان

 

*

 

23/08/94

 

2

 

حسین چراغی

 

*

 

23/08/94

 

3

 

علیرضا علی محمدی

 

*

 

23/08/94

 

4

 

مصطفی قاضی

 

*

 

23/08/94

 

5

 

حمید کمال آبادی فراهانی

 

*

 

23/08/94

 

6

 

احمدرضا مساح چهار سوقی

 

*

 

23/08/94

 

7

 

محمد علی مهرپویا

 

*

 

23/08/94

 

8

 

داود قهرمانی

 

*

 

23/08/94

 

9

 

علی محمدیان رسنانی

 

*

 

23/08/94

 

10

 

سیروس موفق

 

*

 

23/08/94

 

11

 

حامد میرمحمدی اردستانی

 

*

 

23/08/94

 

12

 

امید کریمی

 

*

 

23/08/94

 

13

 

محسن صادقی

 

*

 

23/08/94

 

14

 

مجید قاضی

 

*

 

23/08/94

 

15

 

سجاد صفری

 

*

 

23/08/94

 

16

 

یحیی بیگ زاده

 

*

 

23/08/94

 

17

 

سیامک توکل

 

*

 

23/08/94

 

18

 

بابک آهنساز

 

*

 

23/08/94

 

19

 

سجاد تشکینی

 

*

 

23/08/94

 

20

 

مهدی صالحی گتابی

 

*

 

23/08/94

 

21

 

عباس شیر علی زاده

 

*

 

23/08/94

 

22

 

میکائیل صابری

 

*

 

23/08/94

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.