بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3 آقایان کلاس آقای بهلولی سال 94
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱/۲۷
ساعت خبر :13:59
شرح خبر :

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3  آقای بهلولی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

علی نام آور ورسکی

 

*

 

30/08/94

 

2

 

جمال هدایت نیا

 

*

 

30/08/94

 

3

 

مهرداد موحدنیا

 

*

 

30/08/94

 

4

 

عبداله قاسم پور

 

*

 

30/08/94

 

5

 

رضا عسکری

 

*

 

30/08/94

 

6

 

حسین عبدالرحمانی

 

*

 

30/08/94

 

7

 

علی رجبی

 

*

 

30/08/94

 

8

 

حمید ولی داداشی

 

*

 

30/08/94

 

9

 

محمد حسینی تلی

 

*

 

30/08/94

 

10

 

سیدحسین حسینی

 

*

 

30/08/94

 

11

 

حسین ثابت قدم مقدم

 

*

 

30/08/94

 

12

 

علی پوربابا

 

*

 

30/08/94

 

13

 

محمد درستی نادعلی

 

*

 

30/08/94

 

14

 

علی بابایی زاده سراوانی

 

*

 

30/08/94

 

15

 

امیرحسین رحمتی

 

*

 

30/08/94

 

16

 

محمد اسفندیاری

 

*

 

30/08/94

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.