بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3 بانوان کلاس خانم مقیمیان سال 94
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۳/۴
ساعت خبر :08:56
شرح خبر :

کارتهای صادر شده مربیگری درجه 3 خانم مقیمیان سال 1394

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

ایراندخت آذرشکیب

 

*

 

16/08/94

 

2

 

آیدا مهتدی

 

*

 

16/08/94

 

3

 

سحر شهبازی

 

*

 

16/08/94

 

4

 

شهلا سلیمی

 

*

 

16/08/94

 

5

 

مه تا پاکبازنژاد

 

*

 

16/08/94

 

6

 

صغری جلالی

 

*

 

16/08/94

 

7

 

المیرا گسگری

 

*

 

16/08/94

 

8

 

کبری فرد

 

*

 

16/08/94

 

9

 

فرشته زارعی

 

*

 

16/08/94

 

10

 

مریم خوش کردار

 

*

 

16/08/94

 

11

 

شبنم سهرابی نیا

 

*

 

16/08/94

 

12

 

پروانه رستم خانی

 

*

 

16/08/94

 

13

 

ژیلا ترکمانی اصل

 

*

 

16/08/94

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.