بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده داوری درجه 3 آقایان کلاس آقای مرندی سال 95
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۵/۱۲
ساعت خبر :
شرح خبر :

کارتهای صادر شده داوری درجه 3 بهزاد خلیلی مرندی 16/11/95

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

همایون ترکزبان

 

*

 

16/11/1395

 

2

 

علی پوربابا

 

*

 

16/11/1395

 

3

 

علی اکبر کریمی

 

*

 

16/11/1395

 

4

 

حسام ستوده

 

*

 

16/11/1395

 

5

 

نیما احمدی خو

 

*

 

16/11/1395

 

6

 

افشین احمدی کلی

 

*

 

16/11/1395

 

7

 

سعید رضایی

 

*

 

16/11/1395

 

8

 

علیرضا ذوالفقاری

 

*

 

16/11/1395

 

9

 

مهدی داروغه زاده زواره

 

*

 

16/11/1395

 

10

 

میثم رضایی

 

*

 

16/11/1395

 

11

 

بهرنگ شمس ملک آرا

 

*

 

16/11/1395

 

12

 

پوریا شفیعی

 

*

 

16/11/1395

 

13

 

احسان جعفری اول

 

*

 

16/11/1395

 

14

 

احمدرضا مساح

 

*

 

16/11/1395

 

15

 

عبدالرحمن محمدی

 

*

 

16/11/1395

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، پس از گذراندن جلسات کارورزی به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.