بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده داوری درجه 2 آقایان کلاس آقای حجازیان سال 95
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۵/۱۲
ساعت خبر :09:01
شرح خبر :

کارتهای صادر شده داوری درجه 2 علیرضا حجازیان 30/11/95

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 2

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

ابوالفضل شتایی

 

*

 

30/11/1395

 

2

 

حسن بشیری

 

*

 

30/11/1395

 

3

 

قلعه میرزا اعلایی

 

*

 

30/11/1395

 

4

 

عیسی مرادی

 

*

 

30/11/1395

 

5

 

مهدی نیک طبع

 

*

 

30/11/1395

 

6

 

مهدی غفاری

 

*

 

30/11/1395

 

7

 

حسینعلی مهدوی

 

*

 

30/11/1395

 

8

 

سهراب نجمی

 

*

 

30/11/1395

 

9

 

باقر میرزایی

 

*

 

30/11/1395

 

10

 

نوید خرمی

 

*

 

30/11/1395

 

11

 

حامد رضایی عزت آبادی

 

*

 

30/11/1395

 

12

 

محمدکاظم محمدی باغملایی

 

*

 

30/11/1395

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، پس از گذراندن جلسات کارورزی به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.