جهت اطلاع علاقمندان و متقاضیان شرکت در کلاس داوری درجات مختلف؛ به منظور ارتقاء سطح کیفی عملکرد داوران به اطلاع می رساند که پس از اتمام دوره داوری و قبل از دریافت کارت مربوطه مقتضی است داوران  10 جلسه، در برنامه های مختلف مربوطه یا داوری در مسابقات که از سوی هیأت پینگ پنگ استان تهران برگزار می شود، حضور داشته باشند.